Новости

Извештај са округлог стола „Снови, пророчанства и измењена стања свести у фолклорним жанровима“

8.11.2022

 

У Институту за књижевност и уметност је 4. новембра одржан скуп „Снови, пророчанства и измењена стања свести у фолклорним жанровима“. O жанровским и културолошким аспектима проблема говорили су Бранко Златковић („Снови и пророчанства о Карађорђевом рођењу и смрти“), Анамарија Сореску Маринковић („Наративи о симболичним сновима у стварању култа лица Мајке Мандалине из Малајнице“), Смиљана Ђорђевић Белић („Снови и стицање тајног знања. Фолклорна религиозност и New Age“), Бојан Јовановић („Снови у српској епици“), Дејан Илић („Пророчанства и снови у епским песмама Петрановићеве и Кашиковићеве збирке“), Данијела Митровић („Пророчанства о пропасти и епски тон. Неке могуће паралеле између српске и староенглеске епике“), Зорица Витић („Апокалиптични снови цара Шакиша“), Велимир Б. Поповић („Mundus imaginalis и реторика Душе“), Лидија Делић („Стари и нови пророчки топоси“), Немања Радуловић („Пророчанства као жанр градског фолклора“), Данијела Поповић Николић („Измењена стања свести у демонолошким предањима“) и Ана Савић („Измењена стања свести и (не)нарушавање дискурса истинитости у демонолошко-митолошким предањима“).