Новости

Промоција зборника
Женски покрет (1920–1938)

17.2.2022

 

У оквиру циклуса Југословенски феминизми, у организацији CEJUS-а у Дому омладине у среду 23. фебруара, у 19 часова, одржаће се разговор о зборнику Женски покрет (1920 – 1938): зборник радова (ур. Јелена Милинковић и Жарка Свирчев, Београд: ИКУМ, 2021).

У разговору учествују:
Јелена Милинковић, Институт за књижевност и уметност;
Жарка Свирчев, Институт за књижевност и уметност;
Зорана Симић, Институт за књижевност и уметност;
Сања Петровић-Тодосијевић, Институт за новију историју Србије/CEJUS.

Модераторка: Ивана Пантелић, Институт за савремену историју/CEJUS.

Више о трибини можете погледати на сајту Дома омладине.