Новости

Разговор о новим књигама Александра Пејчића

12.10.2020

 

Разговор о књигама Александра Пејчића Љубен Каравелов: Је ли крива судбина? - Критичко издање књижевних и публицистичких дела Љубена Каравелова на српском језику и Поетика заплета: трагедија, комедија, драма одржаће се у четвртак, 15. октобар, у 12 часова у Библиотеци Института за књижевност и уметност. На трибини учествују проф. др Горан Максимовић, др Бојан Јовић, др Татјана Јовићевић и аутор.Александар Пејчић

ЉУБЕН КАРАВЕЛОВ – ЈЕ ЛИ КРИВА СУДБИНА?
Књижевна и публицистичка дела на српском језику
Критичко издање

Издавачи: Институт за књижевност и уметност, Чигоја, Београд, 2019.

Након девет деценија поново се објављује, овог пута критички, књижевно дело једног од најзначајнијих бугарских књижевника Љубена Каравелова (1834–1879), стварано за српске читаоце. Поред приповедне прозе у издање су укључени и радови на пољу српске књижевне критике и публицистике (друштвено-политички чланци) и поједина писма, сачувана у српским државним фондовима.

„Рукопис критичког издања књижевних и публицистичких радова бугарског књижевника Љубена Каравелова, који је приредио за штампу др Александар Пејчић, а које обухвата текстове које је овај аутор стварао на српском језику док је живио и радио у Београду и Новом Саду (1867–1871), урађен је на веома квалитетан и поуздан начин. Штампање овог дјела изнова ће књижевној и научној публици приближити овога скрајнутог писца и обновити интересовања за тумачење његовог запаженог дјела, као и истраживање српско-бугарских књижевних и културних веза у 19. вијеку”.

Проф. др Горан Максимовић

„Изврсно упознат са животним и стваралачким путем Љубена Каравелова (...) Александар Пејчић је припремио једно перфектно академско/критичко/ издање Каравеловљеве прозе, писане на српском језику, вешто синтезирајући и балансирајући информативно-знанствени, истраживачки, аналитичко-интерпретаторски и текстошки аспекат. На дистанци од сваке крајности – како прећуткивање доприноса у српској књижевности, тако и прецењивање тог доприноса – Пејчић, имам у виду и монографију о Каравелову и критичко издање његове српске прозе, створио је дело, које даје велики допринос и српској и бугарској историји књижевности”.

Проф. др Светлозар Игов, СофијаАлександар Пејчић

ПОЕТИКА ЗАПЛЕТА: ТРАГЕДИЈА, КОМЕДИЈА, ДРАМА

Издавач: Институт за књижевност и уметност, Београд, 2019.

„Дугогодишњи резултати Пејчићевих испитивања прозног и драмског текста у овом рукопису су резултирали систематском и општом поетиком заплета. Теорија коју предлаже иновантна и добро промишљена, а применљива је на драмске текстове свих књижевних епоха. Будућа књига ће свакако представљати врло значајан допринос драматургији драмског текста. Сериозно припремљен рукопис Александра Пејчића ПОЕТИКА ЗАПЛЕТА (Трагедија, комедија, драма) написан је врло разумљивим стилом, често разумљивијим од аутора на које се позива или проверава своје мишљење. Пејчић је испитао текстове из различитих временских периода и начине на које, у односу на тематику, структуру и семантику, проверено добри аутори стварају заплете у трагедији, драми и комедији. Пејчић се ослања на интерпретативни теоријски приступ изучавања класичне драме, да би се широким компаративним, књижевно-историјским приступом обратио структурализму, семиотичким и куртуролошким методама и створио сопствену типологију заплета која није омеђена на жанрове. У првој половини рукописа разматра теоријски приступ драмској причи, сижеу и заплету; нуди метајазик за анализу и тумачење, ревидирајући постојеће појмове или уводећи нове. Предлаже инструментариј анализе драмског текста (театрализација, драмска фокализација, тачка гледишта лика), употпуњујући га једним елементом наратолошког наслеђа (епизација). А у другој половини рукописа износи свој теоријски оквир драмског заплета и типологију истог на основу тематског, структуралног и структурално-семантичког разматрања”.

Доц. др Сава Анђелковић, Сорбона