Новости

Научни скуп Српска књижевност почетком 20. века: модерност и стари задаци

17.6.2020

 

Научно одељење „Српска књижевност и културна самосвест“ на Институту за књижевност и уметност (руководилац др Драган Хамовић), приређује први научни скуп из области проучавања узајамних веза између књижевности и културног контекста.

Скуп под насловом Српска књижевност почетком 20. века: модерност и стари задаци, биће одржан у четвртак 25. јуна, у библиотеци Института (Краља Милана 2, III спрат), од 9.30 до 16 часова. Радови ће бити објављени у зборнику, током јесењих месеци текуће године.

У уводном излагању и на три радне сесије резултате истраживања излажу учесници из Београда, Новог Сада, Ниша, Чачка и Бање Луке: Леон Којен, Горана Раичевић, Милош Ковић, Драган Хамовић, Горан Максимовић, Јован Пејчић, Саша Радојчић, Владимир Димитријевић, Никола Маринковић, Зорица Хаџић, Милица Ћуковић, Александар Пејчић, Недељка Бјелановић, Саша Шмуља, Светлана Милашиновић и Јана Алексић.

Почетне деценије 20. века, све до Првог светског рата као великог прелома, у српској књижевности и култури у знаку су превирања, културног напретка и модернизације, али и припреме за остварење задатака пуног националног ослобођења и еманципације међу европским народима.


Преузмите програм