Новости

Позив на конференцију "Женски покрет (1920–1938)"

11.3.2020

 

У Институту за књижевност и уметност 8. и 9. октобра 2020. године биће одржана конференција посвећена часопису Женски покрет (1920–1938). Повод за организовање скупа управо 2020. године је обележавање стогодишњице од покретања часописа. Научни скуп и пропратни зборник радова изложених на скупу представљаће синтезу активности (дигитализација и израда библиографије) које су организоване поводом овог значајног јубилеја женске периодике и феминистичког покрета на овим просторима.

Током 2019. године часопис Женски покрет је дигитализован у сарадњи Инстититута и Народне библиотеке Србије, а уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије. Монографију Женски покрет (1920–1938): Библиографија, ауторки Јованке Пољак и Оливере Иванове, објавио је ИКУМ исте године уз подршку Реконструкције Женски фонд. Тиме су се не само сачували од материјалног пропадања и заборава феминистичко знање и наслеђе овог часописа, већ су се стекли услови за систематично и темељно проучавање овог часописа. Дигитализоване бројеве часописа, као и Библиографију могуће је пронаћи на сајту који је у целости посвећен часопису Женски покрет и пројекту Женски покрет 2020.

Часопис Женски покрет, најзначајнији југословенски феминистички часопис, основан је 1920. године. Излазио је као гласило Друштва за просвећивање жене и заштиту њених права и штампан је са мањим прекидима све до 1938. године. Часопис је имао широк и хетероген сараднички круг и окупљао је феминисткиње из свих делова Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца/Југославије. Часопис представља драгоцену архиву за проучавање и разумевање различитих политичких, друштвених и културних процеса међуратног периода из феминистичке перспективе у локалном и глобалном контексту. Женски покрет заузима важно место у југословенској часописној продукцији 20-их и 30-их година XX века како из перспективе историје феминизма, тако и из угла женске и феминистичке културе и књижевности.

Програмски одбор конференције:

  • проф. др Магдалена Кох, Универзитет Адам Мицкјевич Познањ
  • проф. др Катја Михуркo Пониж, Факултет за хуманистику Универзитета Нова Горица
  • доц. др Ида Ограјшек Горењак, Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу
  • проф. др Биљана Дојчиновић, Филолошки факултет Универзитета у Београду
  • др Станислава Бараћ, научна сарадница, ИКУМ, Београд
  • др Јелена Милинковић, научна сарадница, ИКУМ, Београд
  • др Жарка Свирчев, научна сарадница, ИКУМ, Београд


Организаторке и уреднице конференције: др Јелена Милинковић и др Жарка Свирчев
Секретарка конференције: мсц Зорана Симић, ИКУМ Београд
Контакт: zenskipokret@gmail.com

Информације о конференцији, пројeкту и часопису можете наћи на сајту пројекта.

Преузмите позив
Preuzmite poziv
Download the invitation