Новости

Предавање

17.12.2019

 

У оквиру билатералног пројекта Модернизам и авангарда у југословенском контексту – који заједнички реализују Институт за књижевност и уметност у Београду и Филозофски факултет Свеучилишта у Загребу – у петак, 20. децембра 2019, у библиотеци Института биће одржано предавање проф. др Стипе Гргаса „Употребна и размјенска вриједност књижевности“. Указујући на хеуристички значај умрежавања економског знања у разумевање књижевности („нова економска критика“), и узимајући као илустрацију Пинчонов роман Објава броја 49, предавач ће се бавити релацијама између естетске вредности, третмана економије у уметности и актуелног друштвеног положаја књижевности. Питање које се, поред осталог, поставља јесте: да ли маргинализација економског чиниоца у (приступу) књижевности доприноси њeној социокултурној маргинализацији?