Новости

Округли сто "Освајање женског ауторства у српској култури"

11.10.2019

 

На округлом столу ће се представити истраживања стратегија путем којих су жене конституисале и афирмисале женско ауторство (у фукоовском значењу тог појма) у српској култури у 19. и почетком 20. века. Периодичке публикације које су излазиле у том периоду, симболички омеђене објављивањем два алманаха које су приредиле жене, Талијом (1829) и Српкињом (1913), су привилегована истраживачка грађа. Периодички контекст је био дискурзивна арена у којој су ауторке на различите начине настојале да утемеље и афирмишу (микро)институцију женског ауторства. Управо ти различити начини ће се истражити и представити у оквиру посебних тематских кругова. Радови учесница и учесника на округлом столу су и значајан прилог проширивању предметног поља, методолошко-теоријских оквира и усмерења (под)дисциплине феминистичке студије периодике која се последњих година на домаћој академској сцени интензивно развија.

Округли сто ће бити одржан у уторак 15. октобра 2019. године у Библиотеци Института за књижевност и уметност са почетком у 11h.


Преузмите распоред излагања и програмску књижицу