Новости

Наши истраживачи у Фолклористичком кампу „Вук Караџић“

9.9.2019

 

И ове године у раду Фолклористичког кампа „Вук Караџић“ учествовали су сарадници Института за књижевност и уметност (пројекат Српско усмено стваралаштво у интеркултурном коду) и сарадници Музиколошког института САНУ. Реч је о једној од едукативних радионица које се по други пут реализују као део активности Образовно-културног центра „Вук Караџић“ у Тршићу, под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС. За полазнике, средњошколце из различитих крајева Србије и Републике Српске, осмишљен је иновативан образовни програм, базиран на искуствима интердисциплинарних истраживања у области хуманистичких наука: народне књижевности, етнолингвистике, етнологије, етномузикологије, етнокореологије, односно – инклузивно оријентисане фолклористике. Рад је био организован кроз спој теоријских предавања, радионица (које су подразумевале активности везане за индивидуалне и тимске пројекте полазника) и теоријске и практичне обуке за теренско-истраживачку праксу. Посебан вид знања и вештина био је понуђен кроз факултативне едукативно-креативне радионице за извођење народне музике.

Стални предавачки тим чинили су др Данка Лајић Михајловић (Музиколошки институт САНУ) (координатор програма), др Смиљана Ђорђевић Белић (Институт за књижевност и уметност), др Бранко Златковић (Институт за књижевност и уметност), МА Дејан Илић (Институт за књижевност и уметност), МА Ана Савић (Институт за књижевност и уметност), а гостујућа предавања одржали су проф. др Бошко Сувајџић (Филолошки факултет, Београд) и др Јелена Јовановић (Музиколошки институт САНУ). Радионице за традиционално народно певање водио је проф. Бранко Тадић (Музичка школа „Мокрањац“, Београд).