Новости

Јавне набавке JN 1/2019

5.12.2019

 

Институт за књижевност и уметност објављује на порталу јавних набавки позив за подношење понуда у оквиру јавне набавке мале вредности - "Лектура и коректура, слог и прелом и штампа публикација Института за књижевност и уметност".Преузмите јавни позив

Конкурсна документација

Одговор

Измена и допуна конкурсне документације

Обавештење о продужењу рокова

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

Обавештење о продужењу рокова

Одлука о додели уговора

Одлука о закљученом уговору

Одлука о измени уговора

Анекс уговора

Извештај УЈН

Извештај ДРИ