Новости

Научни скуп „Војислав Илић и рађање модерне српске поезије“

1.4.2019

 

У организацији Института за књижевност и уметност из Београда и Дучићевих вечери поезије из Требиња одржаће се 6. и 7. априла у Требињу научни скуп „Војислав Илић и рађање модерне српске поезије“. На скупу учествује тридесет угледних проучавалаца поезије, универзитетских професора и научних истраживача из Србије, Републике Српске и Италије. „Војислав Илић и рађање модерне српске поезије“ је двадесет и седми скуп пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст“, а дванаести у сарадњи са Дучићевим вечерима поезије и градом Требињем. Уредници скупа су проф. др Предраг Петровић и др Недељка Бјелановић, научни сарадник.

Песничко дело Војислава Илића (1860–1894) представља један од најкрупнијих међаша модерне српске књижевности, искорак у правцу усавршавања изражајних облика, формалних аспеката и успостављања нове, парнасо-симболистичке поетике у нашој поезији краја деветнаестог и почетка двадесетога века. Војислав, примето је Јован Дучић, „ако је икоме сличан, то је нарочито француским парнасовцима – за које можда никад није ни знао“. Војислав Илић један је од наших првих песника културе који своју поетику усмерава ка класичним узорима, античкој симболици, древним легендама, митолошким темама, споменицима као сведоцима прохујалих векова.

Иако је живео кратко, Војислав Илић написао је барем десетину антологијских песама, поставши један од најизразитијих представника канона српске поезије. Премда је његово дело подробно изучавано, има простора да се његова поезија и поетика још једном критички проучи. Након зборника Породица Јована Илића у српској књижевности и култури који је објавио Институт за књижевност и уметност 2003. године, ово ће бити први скуп, и потом зборник радова, посвећен поезији Војислава Илића.

Излагањима ће бити обухваћени битни аспекти поезије и поетике Војислава Илића: тумачења песама и збирки, версификацијске, метричке, композиционе одлике појединачних песама, збирки и опуса, однос према традицијским слојевима и европским узорима, античком наслеђу, контекст европске поезије коме природно припада његово песништво и, коначно, место овога аутора у развоју модерне српске поезије. У том смислу за овај научни скуп биће важне теме које се тичу књижевноисторијске позиције Војислава Илића и његовог утицаја на песнике 20. века – од Јована Дучића, Милана Ракића и Милутина Бојића, до Ивана В. Лалића и Миодрага Павловића. Посебно ће бити испитан утицај Војислава Илића на песничко формирање Јована Дучића, у чијем родном граду се скуп одржава.

Оснивач едиције Поетичка истраживања је проф. др Новица Петковић, а пројектом руководи др Светлана Шеатовић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност, Београд.

Преузмите програм научног скупа