Новости

Извештај са међународног научног скупа „Поетика немогућег“

5.3.2019

 

Пројекат „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст” у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ организовао је међународни научни скуп „Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма” 21. и 22. фебруара 2019. у просторијама Института за књижевност и уметност и Универзитетске библиотеке. Уредници скупа проф. др Александар Јерков, управник Универзитетске библиотеке и др Светлана Шеатовић, руководилац Пројекта су у децембру 2018. године одржали радни састанак као увод у главни део скупа посвећеног београдском кругу надреализма.

На скупу је своје радове изложило преко тридесет професора и научних истраживача из Србије, Хрватске, Црне Горе, Македоније и славистичких центара у Немачкој, Француској, Пољској и Украјини. Истраживања су се темељила на различитим културно-историјским, поетичким, филозофским и компаративним основама надреализма. Првог дана скупа на секцијама којима су председавали проф. др Јелена Новаковић, академик Тонко Мароевић, проф. др Бранко Алексић и проф. др. Слађана Јаћимовић пажња је посвећена културолошкој, књижевноисторијској и филозофској димензији у стваралаштву Душана Матића и Александра Вуча, али и прекретничкој улози надрелизма у конституисању и обликовању савремене српске књижевности за децу. Другог дана скупа у оквиру секција којима су председавали проф. др Роберт Ходел, проф. др Томислав Брлек, проф. др Александар Јерков и др Светлана Шеатовић проблематозован је и рецепцијски хоризонт стваралаштва Марка Ристића, уз осврт на поетичко-естетичке особености његовог дела. Теме изложене на скупу обухватиле су различите димензије На основу тога, истакнута је потреба за превазилажењем досадашњих оквира српске књижевне критике уз помоћ савремене теоријско-филозофске методологије тумачења поетике немогућег.

Скуп ће бити настављен још једним радним даном у мају 2019. године, када ће стручњаци из области ликовне и филмске уметности изложити исходе својих истраживања у вези са надреалистичким покретом.

Резултати наведених истраживања биће сабрани у међународном зборнику и публиковани у отвореном приступу и формату отворене науке предвиђеном прогамима ЕУ стандарда 2020, у складу са новим прописима о објављивању резултата пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.