Новости

Међународни научни скуп посвећен надреализму „Поетика немогућег”

19.2.2019

 

Институт за књижевност и уметност у сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић” у оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века – национални и европски контекст” организује међународни научни скуп посвећен надреализму „Поетика немогућег: Душан Матић, Александар Вучо, Марко Ристић и њихов песнички круг од авангарде до позног модернизма”. Скуп ће се одржати 21. фебруара 2019. године у просторијама Института за књижевност од 10 часова и 22. фебруара 2019. од 11 часова у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“.

На скупу ће учествовати више од 30 истакнутих научника из Немачке, Француске, Италије, Пољске, Украјине, Хрватске, Црне Горе, Македоније и Србије.

Циљ овог научно-истраживачког подухвата јесте да се критички сагледају првенствено песнички опуси и уметнички домети Душана Матића, Александра Вуча и Марка Ристића. Такође, посебна пажња биће посвећена њиховом културноисторијском раду, захваљујући којем се београдски надреализам развија паралелно са истоименим француским покретом. Поред интеркултуралне и интернационалне динамике, разматраће се и рецепција и стваралачки утицаји наведеног песничког круга на поетички израз потоњих стваралаца. Настојећи да се обухвати целина надреалистичког дискурса, у обзир ће бити узета и истраживања посвећена разноврсности стваралачких медијума попут филма, уметничке употребе колажа, асамблажа, пастиша.

Научни скуп је започет радним састанком 21. децембра 2018. на коме су постављени основни проблеми надреализма у српској књижевности у широком компаративном контексту и у односу на филофозске основе овог покрета.

Настављајући научни рад у оквиру пројекта дугог двадесет пет година, Институт ће овим скупом допринети едицији која у себе убраја представнике канона српског песништва 20. века. После одржаног скупа, научни резултати биће штампани као међународни зборник и публиковани у отвореном приступу и формату отворене науке предвиђеном прогамима ЕУ стандарда 2020, у складу са новим прописима о објављивању резултата пројеката које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Уредници научног скупа:

  • проф. др Александар Јерков, Филолошки факултет
  • др Светлана Шеатовић, виши научни сарадник и руководилац пројекта, Институт за књижевност и уметностПреузмите програм скупа за четвртак

Преузмите програм скупа за петак