Новости

Извештај са округлог стола "Представљање града у књижевности и култури"

15.2.2019

 

Пројекат „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“ организовао је 6. фебруара 2019. године округли сто о представљању града у књижевности и култури. Овај догађај припада првој фази реализације Међународног научноистраживачког пројекта Италијански градови у књижевностима 20. века, чији су организатори Институт за књижевност и уметност у Београду, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Одсек за хуманистичке студије Универзитета Ca’ Foscari у Венецији и Италијански институт за културу у Београду.

У разговору, који је уредила и водила др Татјана Росић, редовни професор на Факултету за медије и комуникације у Београду и спољни сарадник Института за књижевност и уметност, учествовали су др Мирјана Ђурђевић, професор на Високој грађевинској геодетској школи и списатељица, др Милета Продановић, ректор Универзитета уметности и Београду, редовни професор на Факултету ликовних уметности у Београду, сликар и писац, као и др Раде Пантић, доцент на Факултету за медије и комуникације. Урбани пејзаж града, његови појединачни културноисторијски аспекти, периоди и архитектонска решења, како је установљено, изискују интердисциплинарни приступ. Београд је сагледан из угла друштвене и културне историје 20. века, историје архитектуре и уметности, естетике, урбанизма, економије, социологије и студија културе. Теме разговора биле су културни трагови колоније Калмика у Београду (1920–1944), односно Калмичког будистичког храма на простору Малог Мокрог Луга; постојећи архитектонски еклектицизам у Улици краља Петра као пример јединственог урбанистичког наратива Београда, односно града као пројекције друштва; приказ града у српском модернистичком сликарству, формалистички и/или иконографски приступи читању уметности у међуратном периоду, на основу којих се диференцира и представа о социокултурним карактеристикама међуратног Београда и Србије. Резултати наведених истраживања биће сабрани у темату посвећеном представљању града у књижевности и култури у научном часопису Наслеђе у 2020. години.

Погледајте видео записе са округла стола на нашој страници.