Новости

Певање уз гусле

19.12.2018

 

28. новембра ове године певање уз гусле је уписано на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Стручни допринос припреми документације која је пратила овај предлог Србије пружиле су др Данка Лајић Михајловић, етномузиколог, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ и др Смиљана Ђорђевић Белић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност. Предлог је припремио Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду у сарадњи са Музиколошким институтом САНУ, уз подршку бројних гуслара, гусларских удружења и Савеза гуслара Србије, локалних самоуправа, научних и културних институција, стручних удружења и невладиних организација.