Новости

Извештај са округлог стола "Транскултурне теорије франкографих и хиспанографих аутора"

4.12.2018

 

Пројекат „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“ организовао је округли сто о транскултурним теоријама франкографих и хиспанографих аутора. Намера овог догађаја била је да започне серију разговора о спрези књижевности и теорија које појам културе и културног посматрају као места размене, мешања, преплитања, дијалога, превођења, измештања и премештања. У разговору су учествовали проф. др Далибор Солдатић са Катедре за иберијске студије Филозофског факултета у Београду, проф. др Тамара Валчић Булић ванредни професор француске књижевности на Филозофском факултету Универзитета у Новом Саду, доц. др Бојана Ковачевић Петровић доцент за шпанску књижевност и културу и шпански језик Катедре за иберијске студије Филозофског факултета у Београду, доц. др Владимир Карановић доцент за хиспанске књижевности Катедре за иберијске студије Филозофског факултета у Београду и др Александра Манчић виши научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду. Разговор је водио др Марко Теодорски, научни сарадник Института за књижевност и уметност у Београду. Пошто је акценат округлог стола био на франкографим и хиспанографим ауторима, говорило се о филозофији американизма мексичког филозофа Леополда Сее, архипелашкој мисли карипског филозофа Едуара Глисана, културном синкретизму мексичког писца Карлоса Фуентеса, појму транскултурације кубанског социолога и музиколога Фернанда Ортиса и концепту једнојезичности другог француског филозофа Жака Дериде. Кроз опус ових аутора дискутоване су концептуалне разлике између појмова транскултурних и њима сродних теорија, али су и покренута питања о односу мисли поменутих аутора и књижевнотеоријске/књижевнокритичке праксе. Научни резултати до којих се дошло биће сабрани у темату посвећеном транскултурним теоријама франкографих и хиспанографих аутора, за који је планирано да буде објављен наредне године у Књижевној историји.

Видео-записе са округлог стола можете погледати овде.

Преузмите:
Плакат 1, Плакат 2.