Новости

Предавање др Марије Шаровић

23.10.2018

 

У оквиру циклуса предавања Преплитања и прожимања у књижевности и култури које организује пројекат "Српска књижевност у европском културном простору", научни сарадник др Марија Шаровић oдржаће предавање на тему "Представе вештице у ликовној уметности". Предавање ће бити одржано у петак, 26.10.2018. године, у библиотеци Института за књижевност и уметност.

Највећим делом засновано на западноевропском сликарству (дела Боша, Дирера, Балдунга Грина), предавање предочава визуелне обрасце у представама вештице и показује њихову условљеност уверењима и традицијским миљеом. Најважнији утицаји на преовлађујућу општепознату слику вештице, створену пре свега у сликарству од XV до XVII века, у време лова на вештице, виде се у народној машти и демонолошкој књижевности (теолошке расправе о вештицама, извештаји са суђења вештицама).

Предавање је замишљено као представљање парова супротности (паганско / хришћанско, друштво / природа, уређеност / неред, Богородица / вештица), чиме се подвлачи суштински амбивалентна појава вештице. Део предавања биће посвећен и разликама у визуелним представама вештице условљеним природом инспирације, која се знатно мењала у зависности од тога да ли су уметници дела израђивали по сопственом нахођењу (документ о личној мотивацији, убеђењима и веровањима самог уметника) или по поруџбини (преовлађујући укус времена, склоност буржоаске клијентеле ка забрањеном или богохулном).

Предавање ће дотаћи и питања зашто се сабат (као један од средишњих мотива књижевности и сликарства о вештицама) јавља у сликарству тек крајем XVI века, зашто и како настаје јаз у поређењу са литерарним представама сабата, како се то одражава на наше разумевање стереотипа вештице у европском културном миљеу, итд.

Марија Шаровић је сарадник Института за књижевност и уметност у Београду од 2004. године. Истражује фантастичну књижевност, митологију и демонологију, авангардну књижевност. Тренутно ради на првој од две монографије са темом вештице у књижевности и другим уметностима.