Новости

Предавање др Весне Елез

24.4.2018

 

Пројекат "Српска књижевност у европском културном простору" организује Преплитања и прожимања у књижевности и култури у библиотеци Института за књижевност и уметност, у петак 27. априла 2018. у 12 часова. Тим поводом Весна Елез oдржаће предавање на тему Бодлерово Цвеће зла: лепота, Сатана, љубав.

Др Весна Елез (1975) је ванредни професор на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Завршила је студије Опште књижевности и теорије књижевности на Филолошком факултету у Београду 1999. године, студије Модерне књижевности (2002), као и мастер студије Француске књижевности и цивилизације (2003) на Универзитету Париз-Сорбона. Докторску дисертацију из Француске књижевности и цивилизације, “Le savoir et la connaissance dans La Tentation de saint Antoine et Bouvard et Pécuchet de Gustave Flaubert” („Знање и спознаја у Искушењу светог Антонија и Бувару и Пекишеу Гистава Флобера“), одбранила је 2007. године на Универзитету Париз-Сорбона, под менторством професора Антоана Компањона.

Од 2008. године ради на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Њена научна интересовања обухватају француску књижевност деветнаестог века (нарочито стваралаштво Гистава Флобера и Шарла Бодлера), поезију француског симболизма, дело Ролана Барта, теорију књижевности и наратолошка питања. Аутор је две монографије о Флоберу: Знање и спознаја у Искушењу светог Антонија и Бувару и Пекишеу Гистава Флобера (Београд, Досије, 2010, на француском) и Три огледа о Флоберу (Београд, Филолошки факултет, 2015).