Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

2.4.2018

 

Пројекат "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика" организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре у библиотеци Института за књижевност и уметност, у среду 4. априла 2018. у 12 часова. Тим поводом Јелена Жугић oдржаће предавање на тему Дођи јуче : замрзнути простори и зграда једног биоскопа у Београду.

Зграда некадашњег Биоскопа „20. октобар“ у Балканској улици профилисала се током своје историје као изазовно и хетерогено место. Живописно здање богате историје, а данас и физички скривено од погледа, обитава као својеврстан изазов постојећим концепцијама алтернативног простора. На хибридан начин уједињујући стамбени карактер и репутацију центра културних организација, оно је на мапи данашњег Београда истовремено и замрзнут и на необичан начин жив простор, који се може читати и као амбивалентно место прелаза, између прошлости и савремених стваралачких пракси, јавног и приватног, заједничког и тајног, комуникативног и затвореног, напуштеног и живог, девастираног и иновативног. Некадашње седиште организација попут редакције чувеног часописа Студент, а сада готово скривено поприште развоја и културних установа са дугом традицијом и савремених пракси попут изненадних интимних концерата на скривеним локацијама, зграда у себи крије бројне алтернативне историје, али и тихи потенцијал места које гравитира ка новим културним језгрима и могућностима града. Како се могу поново вредновати њени залеђени потенцијали, и успоставити нове уметничке праксе како би она обновила своју позицију прага?

Јелена Жугић је дипломирала и завршила мастер студије на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Мастер тезу одбранила и на Erasmus Mundus програму Crossways in Cultural Narratives, као стипендиста Европске уније, на Новом Универзитету у Лисабону, Шефилдском универзитету и Универзитету Сантјаго де Компостела. Докторанд на програму Модерне књижевности и културе на Новом Универзитету у Лисабону. Учествовала на међународним конференцијама у Француској, Енглеској, Португалу, Србији и Хрватској, са посебним фокусом на теме везане за поетику града. Преводи са енглеског, шпанског и португалског, између осталог ауторе попут Роберта Болања, Џоан Колби и Кларис Лиспектор. Објављује поезију. Бави се музиком. Живи и ради на релацији између Лисабона и Београда.