Новости

Јавне набавке JN 1/2018

6.7.2018

 

Институт за књижевност и уметност објављује на порталу јавних набавки позив за подношење понуда у оквиру јавне набавке мале вредности - "Лектура и коректура, слог и прелом и штампа публикација Института за књижевност и уметност".Преузмите јавни позив

Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одговор на захтев о додатним информаијама или појашњењем у вези са припремањем понуде

Обавештење о закљученом уговору за јавну набавку