Новости

Предавање др Бранимира Јанковића

18.2.2018

 

Предавач на Филозофском факултету у Загребу на Одсеку за историју др Бранимир Јанковић ће 20. фебруара 2018. у 12 часова у Библиотеци ИКУМ-а одржати предавање Југословенско читање Руске револуције из перспективе историје књиге.

Књиге о Руској револуцији и постреволуционарном Совјетском Савезу увек су у Југославији – и монархистичкој и социјалистичкој – наилазиле на снажне политичке, друштвене, интелектуалне и културне реакције. Довољно је подсетити на Повратак из СССР-а Андрeа Жида или 7000 дана у Сибиру Карла Штајнера. Многе су књиге различитог жанровског одређења биле политичке бомбе и актери друштвених сукоба те интелектуалних и културних борби у Југославији. Бројност књига и текстова о Руској револуцији и совјетском друштвеном експерименту – кључним идеолошким темама 20. века (и у Југославији и глобално) – значење које је тим књигама и текстовима придавано, те различитост њихових тумачења и употребе, зазивају примену приступа историји књиге и читања. У предавању ће се изнети нацрт истраживања југословенског читања Руске револуције из перспективе историје књиге који би могао бити релевантан и за друге тематске случајеве у склопу целине историје књиге и читања у Југославији. Због тога је приступ историји књиге и читања – чији су стожерни појмови аутор, текст, циркулација, рецепција, апропријација – једна од оних копчи које могу успешно везати историју и књижевност.

Бранимир Јанковић (Винковци, 1980) постдокторанд и виши асистент на Одсеку за историју Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, на којем је докторирао 2014. године, претходно дипломиравши историју и кроатистику. Објавио је књигу Мијењање себе саме. Преобразбе хрватске хисториографије касног социјализма (2016) и приредио књигу Интелектуална хисторија (2013). Вишегодишњи је секретар и члан припремних одбора Десничиних сусрета, те уредник портала Historiografija.hr.