Новости

Предавање др Томислава Брлека

22.12.2017

 

У оквиру циклуса Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма, др Томислав Брлек ће у Библиотеци ИКУМ-а 26. децембра 2017. у 12 часова одржати предавање "Београдско Delo као désœuvrement".

Препознатљива колико и непрепозната, уређивачка концепција часописа Delo биће сагледана у контексту доследности захтеву да се буде апсолутно модеран, који у првом броју од Рембоа преузима Марко Ристић, а који Ж. Л. Нанси директно супротставља не само помодности него и авангарди, „која предвиђа и чисти пут свим сутрашњицама, које ће онда бити ‘модерне’ и ‘постмодерне’“. Полазећи од Лиотарове тезе како „дело не може постати модерно ако прво није постмодерно“, предавање ће настојати да оцрта теоријску перспективу унутар које би се поетика Dela, систематски артикулисана кроз више од четири деценије његовог излажења, могла схватити као пракса резистенције сваком облику довршивости. Условљено контрадикцијама које дијалектички Aufhebung не може разрешити интегришући их у свој резултат – што Батај означава као négativité sans emploi, Адорно као das Nichtidentische а Бланшо као désœuvrement – деловање Dela тако се показује недељивим од конститутивно недовршивог делања које је увек већ проспективно усмерено на онемогућавање било које ретроспективне културно-историјске контекстуализације.

Корпус часописа: Delo: mesečni časopis za teoriju, kritiku i poeziju (1955–1992).

Томислав Брлек (1971, Загреб) ванредни је професор на Катедри за општу историју књижевности Одсека за компаративну књижевност Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу. Уредио је зборнике Пракса теорије (2009) и Повратак Мирослава Крлеже (2015). Аутор је књиге: Лекције: студије о модерној књижевности (2015). Бави се теоријом и историјом књижевности, филмологијом и истраживањима културе. Коуредник је илустрованог часописа за културу 15 дана (од 2004).