Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

4.12.2017

 

Пројекат "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика" организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре у библиотеци Института за књижевност и уметност, у среду 6. децембра 2017. у 12 часова. Тим поводом др Марија Грујић oдржаће предавање на тему Концепти проучавања популарног : књижевне студије као инспирација.

Излагање је посвећено начинима на које концепти из књижевне теорије, књижевне историје и других видова науке о књижевности налазе своју примену у проучавању форми популарне културе. Имајући у виду да културне студије једним великим делом произлазе из књижевнотеоријских изучавања, ово предавање ће разматрати на који начин појмови, искуства и пре свега теоријски концепти из ових области налазе своју интердисциплинарну контекстуализацију изван стриктно књижевне области, доприносећи бољем разумевању и проучавању феномена популарне, визуелне и уопште узев медијске културе, како у теоријском, тако и у методолошком смислу. Између осталог, биће речи о моментима из теоријских поставки Михаила Бахтина, Ролана Барта, Рејмонда Вилијамса, и како они доприносе изграђивању теоријских модела и концепата за проучавање феномена савремене културе популарног и свакодневног, уз коришћење примера из домаћих појава популарне културе.

Др Марија Грујић је ауторка три књиге: Род и култура фрагментарности: Нечиста крв и Газда Младен Борисава Станковића (2015), Reading the Entertainment and Community Spirit (2012) и Бахтин и феминистичка књижевна анализа (2007), као и низa других радова из области студија културе, медија, родних студија, књижевне теорије, студија филма и репрезентације. Предавала је на Одсеку за родне студије на Централноевропском универзитету у Будимпешти и Центру за родне студије на Универзитету у Новом Саду. Запослена је у Институту за књижевност и уметност у Београду.