Новости

Извештај са трибине

27.11.2017

 

У оквиру трибине „Теоријски и књижевнокритички разговори“, коју организује пројекат Института за књижевност и уметност „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“, 22. новембра 2017. одржано је предавање проф. др Весне Елез са темом „Наслеђе Ролана Барта“.

Професорка Елез у свом излагању бавила се вишеструко занимљивом књижевнотеоријском заоставштином Ролана Барта, али и његовим утицајем на разне хуманистичке области од социологије културе до теорије визуелних уметности. Тематизујући гласовито Бартово „задовољство у тексту“ и као хедонизам језика и као ознаку „смрти аутора“, др Весна Елез је указала на кључна чворишта његове теорије у којима се може детектовати прелаз од структурализма ка постструктурализму. Ипак, као и код сваког великог мислиоца и писца теорије, код Барта увек преостаје простора за пара-доксно (оно што је на-супрот уобичајеном, мњењском погледу на ствари), за амбивалентни и (ауто)субверзивни дискурс, што је био прави подстицај за живу дискусију која је потом уследила.