Новости

Предавање др Предрага Бребановића

23.11.2017

 

У оквиру циклуса Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма, доц. др Предраг Бребановић ће у Библиотеци ИКУМ-а 28. новембра 2017. у 12 часова одржати предавање Америчка периодика и сукоб на књижевној левици. Том приликом ће збивања на америчкој књижевној, културној и политичкој сцени у првој половини 20. века бити сагледана кроз призму „сукоба на књижевној левици“ – концепта који је преузет из југословенске књижевне историографије.

Предавање ће дочарати амбијент у којем је током назначеног периода деловала америчка културна левица. Нагласак ће бити на књижевном радикализму и периодичним публикацијама, а посебно на њујоршком часопису Partisan Review (1934–2003). Полемике које су у њему и око њега вођене у првој деценији постојања, као и поратно утапање тог гласила у главне токове америчке уметности и идеологије, биће протумачени у локалном, али и глобалном историјском контексту.

Корпус часописа: Seven Arts, Masses, New Masses, Partisan Review, Politics, Kenyon Review, Sewanee Review, Southern Review, Fortune.

Предраг Бребановић (1967, Земун) предаје на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета у Београду. Аутор је књига: Подруми Марципана: читање Боре Ћосића (2006), Антитетички канон Харолда Блума (2011) и Авангарда крлежиана: писмо не о авангарди (2016). Бави се књижевном теоријом, културалним студијама, наратологијом, авангардом и историјом југословенске културе. Био је уредник часописа Реч. Гостујући је предавач на постдипломским студијама Филозофског факултета у Загребу.