Новости

Предавање ма Бојане Аћамовић

12.10.2017

 

У оквиру циклуса предавања Периодика између књижевне форме и друштвеног активизма, ма Бојана Аћамовић ће 17. октобра 2017. у 12 часова у Библиотеци ИКУМ-а одржати предавање Непознати Волт Витман: два сензационална открића са страница америчке штампе 19. века. Предавање се односи на недавно откривене текстове публиковане у периодици за које је потврђено да их је писао Волт Витман – на серију чланака са саветима за здрав живот („Manly Health and Training“), која је у периоду од септембра до децембра 1858. објављивана у недељнику New York Atlas, и на роман „Life and Adventures of Jack Engle“, који је током 1852. објављиван у наставцима у листу Sunday Dispatch.

За оба ова открића заслужан је Закари Турпин, докторанд на Универзитету у Хјустону, али и дигитализација старије периодике, која се и овај пут показала као кључан предуслов за квалитетно и темељно проучавање књижевности. Стога ће један део предавања бити посвећен самом процесу који је америчког колегу довео до ових Витманових текстова и начину на који је утврдио њихово ауторство (будући да је серија чланака била потписана псеудонимом „Mose Velsor“, док су наставци романа излазили непотписано). С друге стране, предавање ће покренути и питања везана за функцију коју данашњи дневни листови и медији имају у промоцији књижевности и књижевника.

Корпус часописа: New York Atlas (1853–1881), Sunday Dispatch (NY, 1845–1854)

Бојана Аћамовић (1985, Сарајево), истраживач сарадник у Институту за књижевност и уметност, на пројекту Српска књижевност у европском културном простору, на којем је првобитно била ангажована као стипендисткиња Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2012–2014). Дипломирала је на Kатедри за eнглески језик и књижевност Филолошког факултета у Београду, а мастер студије је завршила на Филозофском факултету у Новом Саду. Тренутно је на завршној години докторских студија на Филолошком факултету у Београду и пише дисертацију о рецепцији поезије Волта Витмана у књижевности српске авангарде. Aктивно сарађује са међународним удружењем за проучавање поезије Волта Витмана (Transatlantic Walt Whitman Association) и редовно учествује на годишњим скуповима које ова асоцијација организује (Annual International Whitman Week Seminar & Symposium). Преводи с енглеског језика.