Новости

Извештај са трибине

10.7.2017

 

Пројекат „Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика“, у оквиру трибинског програма под насловом „Теоријски и књижевнокритички разговори“, 21. јуна 2017. године организовао је предавање др Саше Кесића под насловом „Теорија приказивања квир идентитета у савременој источноевропској уметности и култури“. Дискурзивни оквир излагања предавач је пронашао у теоретизацији приказивања квир идентитета, али и у теорији био/некрополитике. Потом, ослањајући се пре свега на постсоцијалистичку парадигму Марине Гржинић, Саша Кесић је анализирао начин на који се квир идентитети формирају и афирмишу у савременој Источној Европи. У трећем делу предавања, на основу претходно изнетих хипотеза и анализа, размотрена је револуционарност постсоцијалистичког квир идентитета у видео инсталацији Without Pride Деане Петровић. Коначно, у закључку, артикулисана је централна теза о видљивости квир идентитета са тренутном политичком ситуацијом, пре свега у Србији 2017. године. У живој расправи коју је после предавања модерирао др Игор Перишић, уз учешће бројних гостију ван Института за књижевност и уметност, али и сарадника Института, расправљало се о изузетно важним како теоријским, тако и друштвено-еманципаторским питањима које је предавање др Саше Кесића покренуло.