Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

29.6.2017

 

Пројекат "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика" организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре у библиотеци Института за књижевност и уметност, у среду 5. јула 2017. у 12 часова. Тим поводом доц. др Марина Миливојевић Мађарев oдржаће предавање на тему Јунаци фарсе на путу ка грађанској драми – теоријско разматрање жанровских промена у делу Александра Поповића од 1984. до 1994. године.

Александар Поповић од почетка осамдесетих година све чешће пише комаде у којима елементе фарсе спаја са структуром грађанске драме. Осим ликова са крајње периферије, у своје драме уводи и лица из грађанског миљеа. Марина Миливојевић Мађарев ће испитати које елементе структуре грађанске драме писац спаја са елементима фарсе и како ове промене у начину писања Александра Поповића кореспондирају са променама друштвеног контекста средином осамдесетих година (оштра критика социјалистичког система, преиспитивање дотадашњег виђења Другог светског рата и послератне историје, као и успон идеје о обнови национално-грађанско-буржоаског друштва). Предавање се базира на анализи драма које се по различитим основама сматрају репрезентативним за овај период: Мрешћење шарана, Пазарни дан, Бела кафа и Тамна је ноћ.

Доц. др Марина Миливојевић Мађарев дипломирала је на Катедри за драматургију на ФДУ 1992. године, где је магистрирала 1997. године и докторирала 2008. године. Ауторка је књига Бити у позоришту (Дејан Мијач, Слободан Унковски и Душан Јовановић – редитељски стилови у ЈДП-у) и Фантастика у драмама Владимира Велмар-Јанковића. Од 1999. до 2011. године радила је као драматург у ЈДП-у. Сарађивала је са значајним редитељима из земље и иностранства и уређивала програме за представе и посебна издања. Од октобра 2011. године ради на Академији уметности у Новом Саду (тренутно је у звању доцента). Ауторкине драме за децу извођене су у професионалним позориштима у Београду и Новом Саду. Применом креативне драме у раду са младима бави се од 1992. године. Уредница је Водича кроз креативни драмски процес. Објавила је бројне театролошке есеје у позоришним часописима и зборницима у земљи и иностранству. Чланица је уредништва позоришног часописа Сцена. Била је селекторка 60. и 61. фестивала Стеријино позорје. Пише о позоришту за недељник Време.