Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

19.6.2017

 

Пројекат "Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика" организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре у библиотеци Института за књижевност и уметност, у среду 21. јуна 2017. у 12 часова. Тим поводом др Саша Кесић oдржаће предавање на тему Теорија приказивања квир идентитета у савременој источноевропској уметности и култури.

Дискурзивни оквир из ког се полази у теоретизацији приказивања квир идентитета у савременој источноевропској уметности и култури базиран је, у највећој мери, на квир теорији, али и на теорији био/некрополитике. Да би се дошло до анализе постсоцијалистичких квир идентитета полази се од историје квира на Западу – као антихетеронормативног, али и антихомонормативног покрета. Потом, ослањајући се пре свега на постсоцијалистичку парадигму Марине Гржинић, анализира се начин на који се квир идентитети формирају и афирмишу у савременој Источној Европи. У трећем делу предавања, на основу претходно изнетих хипотеза и анализа, биће размотрена револуционарност постсоцијалистичког квир идентитета у видео инсталацији Without Pride Деане Петровић. Коначно, у закључку, биће артикулисана централна теза о видљивости квир идентитета са тренутном политичком ситуацијом, пре свега у Србији 2017. године.

Др Саша Кесић докторирао је 2016. године на Катедри за теорију уметности и медија Универзитета уметности у Београду. Добитник је стипендије Владе Републике Аустрије Ernst Mach за деветомесечни студијски боравак на Академији ликовних уметности (Akademie der bildenden Künste) у Бечу (2015/2016), у оквиру ког је представио истраживања везана за однос постсоцијализма и квир политика у излагању Post-socialistic queer politics у класи постконцептуалне уметности проф. др Марине Гржинић. Од септембра 2005. године запослен је на месту наставника солфеђа у Музичкој школи „Ватрослав Лисински“ у Београду.