Новости

Научни скуп Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине

26.5.2017

 

У петак, 2. 6. 2017. у Универзитетској библиотеци и Институту за књижевност и уметност одржаће се међународни, интердисциплинарни научни скуп посвећен Јосипу Сиби Миличићу, авангардном песнику, ликовном уметнику и дипломати. Скуп под називом Јосип Сибе Миличић: време, простор, судбине почиње са радом у 9 часова у Универзитетској библиотеци. Организатори скупа су Институт за књижевност и уметност, Универзитетска библиотека, Београд и Филозофски факултет, Загреб. Уреднице скупа су: проф. др Сања Роић, италијаниста са Филозофског факултета у Загребу и др Светлана Шеатовић, виши научни сарадник Института за књижевност и уметност. Скуп се организује у оквиру научног пројекта Смена поетичких парадигми у српској књижевности 20. века: национални и европски контекст. На скупу учествује 20 проучавалаца књижевности, ликовне уметности и историје из Загреба, Торина, Пескаре, Парме, Никшића и Београда. Пратећи део научног скупа је изложба посвећена овом свестраном уметнику са Хвара.

За детаљније информације о времену и месту одржавања сесија, списку излагача и темама реферата, погледајте програм скупа.