Новости

Предавање др Јеленe Милинковић

19.5.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, др Јелена Милинковић одржаће у уторак 23. маја 2017. у 12 часова предавање на тему Љубавна приповетка и роман у српској периодици краја 19. и прве половине 20. века. Предавање дијахронијски анализира љубавну приповетку у периодици краја 19. и почетка 20. века. Као предмет анализе издвојене су женске приповетке, тј. оне приповетке чији су аутори жене, па ће анализа обухватити текстове Милке Гргур, Драге Гавриловић, Лепосаве Мијушковић, Јелене Димитријевић, Милице Јанковић, Анђелије Лазаревић, Вере Иванић, Надежде Тутуновић, Јулке Хлапец Ђорђевић и других ауторки. На примеру одабраних приповедака и романа љубавне тематике показаће се разумевање љубавног дискурса од краја 19. века, па до 30-их година 20. века. Како су теме којима су се ауторке бавиле биле чврсто повезане са друштвеним односима и како их осликавају, предавањем ће се показати у којој мери су се љубавни односи и њихово представљање мењали у складу са друштвеним променама. У случају женског стваралаштва посебно је важно нагласити еманципаторску улогу коју је женска књижевност имала те ће се и представљање љубавних односа посматрати у контексту еманципаторских и феминистичких тенденција и идеја.

Корпус часописа: Јавор, Зора, Домаћица, Женски свет, Српски књижевни гласник, Жена, Мисао, Женски покрет.

Јелена Милинковић (1981, Београд). Дипломирала је 2006. на Филолошком факултету у Београду на групи српска књижевност и језик са општом књижевношћу. На истом факултету је 2008. одбранила мастер рад и 2016. докторску тезу Женска књижевност у часопису Мисао 1919–1937. Од 2011. до 2016. учествовала је у раду пројекта Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године (руководитељка Биљана Дојчиновић). Координаторка је и једна од ауторки базе података Књиженство. Коауторка је књиге Двадесет жена које су обележиле XX век у Србији (Београд, НИН 2013). Једна је од уредница зборника Нова реалност из сопствене собе, књижевно стваралаштво Милице Јанковић (Београд, Велико Градиште: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“, Народна библиотека „Вук Караџић“). Од јануара 2017. године запослена је на Институту за књижевност и уметност у Београду на пројекту Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца.