Новости

Предавање Драгана Ђорђевића

3.5.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, др Драган Ђорђевић одржаће у уторак 9. маја 2017. у 12 часова предавање на тему Омладинска гласила Индекс (Нови Сад) и Видици (Београд) као полигони нове уметничке праксе. Предавањем ће бити представљена омладинска гласила Индекс и Видици која су излазила у Новом Саду и Београду. Ови часопис се посматрају као простор за нове уметничке праксе. Крајем шездесетих и почетком седамдесетих година фрактурни карактер часописа у потпуности је одговарао тадашњем „духу времена“, који се огледао у тежњи ка медијском проширењу и експерименту. Као медиј, часопис је сам по себи тај експеримент имао већ уписан у свој концепт: технички уредници били су одговорни за повезивање слике, фотографије, цртежа, стрипа, дизајна, есејистичке, песничке, новинарске речи. Или као што стоји у једном од наслова из 1970. године: „За све је (био) крив коректор“! У име експериментаторске агенде потребно је имати у виду и друштвенополитичко место омладинских часописа у некадашњој Југославији, у којој су они представљали важан сегмент оновремене државне „стратегије“, односно доминантни модус интерпелације „омладинских маса“. Иницијално уобличени као „стратешки“ полигон, омладински часописи преобразиће се крајем шездесетих година у полигон „тактика“, односно у платформу за демонстрацију контракултурних тенденција које ће све до краја осамдесетих година остати њихово доминантно обележје.

Корпус часописа: Индекс (Нови Сад: 1968–1970), Видици (Београд: 1978–1982).

Драган Ђорђевић (1978), есејиста и проучавалац књижевности и културе. Докторирао је 2016. на Филолошком факултету Универзитета у Београду, са темом „Идеје концептуалне уметности у савременој српској књижевности 1960–2010“ (ментор др Александар Јерков). Објавио је монографију Мала црна музика: хип-хоп нација, национална историја, држава и њени непријатељи (2016, Карпос, Лозница), која је настала на основу рукописа магистарске тезе под називом „Између усмености и савремене књижевности: мотиви хип-хоп културе у делима српске књижевности и хип-хоп текстови“. Објављује радове у књижевној периодици (Поља, Улазница, Сарајевске свеске, 15 дана) и сарађује са online гласилом Дематеријализација уметности. Од 2008. године запослен је као професор српског језика и књижевности у XIII београдској гимназији.