Новости

Предавање Драгославе Мићовић

13.4.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, доц. др Драгослава Мићовић одржаће у уторак 18. априла 2017. у 12 часова предавање на тему Жене у полицији кроз језик српске полицијске периодике од 1910. године до данас. Предавање полази од идеје да језик не служи само за преношење информација, већ је и средство којим се могу конституисати друштвени идентитети и друштвени односи. Стање неједнакости, које се између осталог формулише језиком, послужило је као полазна основа за истраживање, односно критичко разматрање родно (не)осетљивог језика у дискурсу полиције у српском језику. Одабрана полицијска периодика у Србији чинила је основ за критичку анализу писаног полицијског дискурса са циљем да се утврди да ли је, и ако јесте, у којој мери, српски језик полиције родно (не)осетљив. Чланци у одабраној периодици пружају увид у положај жена у полицији и њихову заступљеност у служби – број чланака на тему жена и послова које оне обављају у полицији, као и језик који се користи, на најбољи начин осликавају „стање ствари“, односно став о женама у полицији. Ова врста података, између осталог, пружа увид и у хронологију или историју истраживане појаве, тако да кроз одабране чланке можемо да пратимо појаву и интеграцију жена у полицију у Србији. Анализа периодике подељена је у два велика периода: време пре Другог светског рата и након њега. Закључци до којих се дошло говоре с једне стране да разлике и односи доминације мушкараца над женама имају дубоке културолошке корене у патријархалном друштву, а са друге стране отварају нова питања за даља истраживања.

Корпус часописа: Полиција (1910–1940), Народна милиција (1948-1964), Безбедност (1959-)

Драгослава Мићовић рођена је у Београду 1965. године где је завршила основну и средњу школу. Основне, мастер и докторске студије завршила је на Филолошком факултету Универзитета у Београду (група за енглески језик и књижевност). Од 1987. до 1999. године радила је као самостални стручни преводилац за енглески језик у спољнотрговинском предузећу „Прогрес“ из Београда. Од 1999. године ради на Полицијској академији у Београду најпре као лектор, а онда као предавач за енглески језик. Од 2006. године на Криминалистичко-полицијској академији ради као наставник страног језика, а од 2016. године као доцент. Активно се бави научним и стручним превођењем и судски је тумач за енглески језик.