Новости

Предавање Катаринe Јанковић Поповић

3.3.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, мр Катарина Јанковић Петровић одржаће у уторак 07. марта 2017. у 12 часова предавање на тему Улога Политикиног "Културног додатка" као посредника у промовисању различитих култура. Имајући у виду мултидисциплинарни приступ критичке анализе дискурса, на примеру текстова Политикиног "Културног додатка" спроведена је анализа дискурса са циљем да се утврде његове особине, као и да се утврди улога коју овај додатак има у преношењу информација о другим културама, њиховим различитим културним и вредносним матрицама. Циљ предавања је да на основу типологије текстова, њихове жанровске, односно тематске условљености, домена, и комуникацијске улоге коју остварују кроз новински медиј, утврди које су то особине дискурса карактеристичне за Политикин "Културни додатак", односно каква је његова улога као посредника у ширењу информација о другим културама. Овакав приступ истовремено је и покушај разумевања односа ми/други, тј. нас самих према властитој култури као и нашем односу према другим културама.

Корпус часописа: Политика Културни додатак.

Катарина Јанковић Поповић је магистрирала и завршила специјалистичке студије на Филозофском факултету у Новом Саду где је тренутно на докторским студијама. Од 2004. до 2008. била је директорка Културног центра Шабац, а од 2008. године је главна и одговорна програмска уредница овог центра. Њена научна истраживања се тичу анализе дискурса дневне штампе, а посебно се бави истраживањем "Културног додатка" Политике. Објављује научне радове у научним зборницима. Као директорка Културног центра Шабац и као програмска уредница ове институције, организовала је низ промоција, радионица, трибина, изложби, а посебно је ангажована на језичкој едукацији деце.