Новости

Награда Анђелка Милић

27.2.2017

 

Имамо велико задовољство да вас обавестимо да су наше сараднице др Станислава Бараћ, научна сарадница и др Слободанка Пековић, научна саветница, овогодишње добитнице награде Анђелка Милић. Др Станислава Бараћ је добитница у категорији: најбољи научни рад у области друштвених и хуманистичких наука који представља значајан научни допринос родним студијама у Србији, а др Слободанка Пековић у категорији: подршка развоју стварања знања из области родних студија у Србији.

Награда Анђелка Милић за 2017. годину биће свечано уручена добитницaма 28. фебруара у 18 сати на Филозофском факултету у Београду (сала 108 на првом спрату).

Жири у саставу: проф. др Биљана Дојчиновић (Филолошки факултет, Београд), др Марина Хјусон, научна саветница (Институт за криминолошка и социолошка истраживања, Београд) и проф. др Драгица Вујадиновић (Правни факултет, Београд), једногласно је одлучио о добитницима за 2017. годину, саопштила је Секција за феминистичка истраживања и критичке студије маскулинитета (СЕФЕМ) Српског социолошког друштва, која је установила то признање 2016. године. Награда Анђелка Милић за феминистичко стваралаштво у области науке и културе, као и за подршку том стваралаштву и примену феминистичких идеја у различитим областима друштвеног живота, додељена је за 2017. годину др Лилијани Чичкарић, др Станислави Бараћ, проф. др Фуади Станковић, др Слободанки Пековић, др Зорици Мршевић, Александри Владисављевић и Сањи Николин, као и Дах театру и пројекту Femix из Београда.

За најбољи научни рад домаће ауторке или аутора у области друштвених и хуманистичких наука, који је објављен у претходној календарској години и представља значајан научни допринос родним студијама (теорији и истраживањима) у Србији, награда је додељена др Лилијани Чичкарић са Института друштвених наука у Београду и др Станислави Бараћ са Института за књижевност и уметност у Београду.

За подршку развоју стварања знања из области родних студија у Србији (теорија и истраживања) награда је додељена проф. др Фуади Станковић, бившој ректорки Универзитета у Новом Саду, и др Слободанки Пековић са Института за књижевност и уметност у Београду.

За увођење и/или подстицање пракси које значајно доприносе успостављању родне равноправности у организацијама, институцијама или у локалним заједницама, на основу сазнајних увида остварених путем феминистичких истраживања и критичких студија маскулинитета, награда Анђелка Милић додељена је др Зорици Мршевић са Института друштвених наука у Београду и тиму који чине Александра Владисављевић и Сања Николин.

За креативни подухват из свих подручја стваралаштва који користи сазнања из области феминистичке теорије и истраживања, као и критичких студија маскулинитета, који на оригиналан и комуникативан начин преноси поруку о вредности и значају родне равноправности, награда је додељена Дах театру из Београда и пројекту Femix из Београда.

Награда Анђелка Милић установљена је 2016. године ради оснаживања феминистичке производње контекстуализованог знања, пре свега путем оригиналних и релевантних истраживања, као и њихове креативне употребе и примене у свим областима друштвеног живота у Србији. Награда је названа именом Анђелке Милић у знак сећања на научно дело, научни допринос и феминистички активизам Анђелке Милић (1942–2014), која је била и прва председница СЕФЕМ-а.