Новости

Предавање Ане Коларић

24.2.2017

 

У оквиру циклуса предавања Интердисциплинарна проучавања периодике који организује пројекат Улога српске периодике у формирању књижевних, културних и националних образаца, др Ана Коларић одржаће у среду 01. марта 2017. у 12 часова предавање на тему Уређивачке политике и феминистичка штампа. У предавању се полази од идеје да феминистички часописи служе за легитимацију феминистичког знања, и то на више начина: с једне стране, часописи су простор у ком се знање производи и похрањује (наиме, поред описа постојећих знања и критичке анализе, у часописима се представљају нови појмови и теорије, али исто тако и „нови“ идентитети, „улоге“ итд.); с друге стране, они су средство за дисеминацију знања. Поред тога, историјски гледано, феминистички часописи били су форуми за дијалог и сукоб, али и мобилизацијска снага. Имајући то у виду, ауторка ће говорити о академским феминистичким часописима данас. Пример ће бити часопис Signs: Journal of Women in Culture and Society. Предавање ће се темељити на три основна питања:
1) Шта је академски часопис (циљ/сврха, садржај, језик, публика)?
2) У каквом су односу термин „феминизам“ и „академски часопис“ у синтагми феминистички академски часопис?
3) Да ли је и на који начин дигитално доба утицало на изглед и живот феминистичких академских часописа?

Корпус часописа: Signs: Journal of Women in Culture and Society.

Ана Коларић је доценткиња на Катедри за општу књижевност и теорију књижевности Филолошког факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, а магистрирала на одсецима за студије рода на Централноевропском универзитету у Будимпешти и на Факултету за хуманистичке науке Универзитета у Утрехту. Године 2015. одбранила је докторску дисертацију „Род, књижевност и модерност у периодици с почетка 20. века: Жена (1911–1914) и The Freewoman (1911–1912)” на Филолошком факултету Универзитета у Београду. Од 2011. учествује у раду пројекта Књиженство – теорија и историја женске књижевности на српском језику до 1915. године. Са проф. Биљаном Дојчиновић, води курс на докторским студијама о феминистичкој штампи из 90-их и 2000-их година у Југославији/Србији. Курс су подржали WUS Austria и ERSTE фондација, у оквиру програма PATTERNS Lectures. Бави се студијама књижевности, рода и културе. Објављује редовно у часописима Књиженство и Реч.