Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

9.12.2016

 

Пројекат Културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре у библиотеци Института за књижевност и уметност, 14. децембра 2016. у 12 часова. Тим поводом др Норберт Бахлајтнер, редовни професор Бечког универзитета, oдржаће предавање на тему From Scholarly to Commercial Writing : German Women Translators in the Age of ‘Translation Factories’.

Др Норберт Бахлајтнер (Беч, 1954) редовни је професор Бечког Универзитета, руководилац Катедре за упоредну књижевност на Факултету филолошких и културних наука. Истражује и предаје историју рецепције (енглеска, француска и руска књижевност на немачком језичком простору), историју књижевног превођења, социјалну историју књижевности и историју књиге (нарочито области књижевне цензуре и књижевности у периодици), као и дигиталну књижевност. Један је од главних уредника часописа Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur и научних едиција Studien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft, Wiener Beiträge zu Komparatistik und Romanistik и Wechselwirkungen. Члан је бројних других уредништава међународних часописа и научних едиција. Као гостујући професор држао је предавања на универзитетима у Паризу, Амјену, Валенсијену, Солуну, Грацу и Љубљани. Члан је управног одбора Друштва за проучавање историје књиге у Аустрији (Gesellschaft für Buchforschung in Österreich) и европског научног удружења Academia Europea.