Новости

Десничини сусрети - предавање проф. др Драга Роксандића

10.11.2016

 

"Десничини сусрети и хрватско-српски/српско-хрватски интеркултурализам"Проф. др Драго Роксандић са Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, који у Београду гостује у оквиру билатералног пројекта „Десничини сусрети и хрватско-српски/српско-хрватски интеркултурализам“, одржаће у среду, 16. новембра 2016, у 12 часова предавање на тему „Први конгрес културних радника Хрватске (Топуско, 25–27. VI 1944) : између „Мјеста памћења“ и критичке рефлексије“.
Предавање ће се одржати у Библиотеци Института за књижевност и уметност.