Новости

Предавање др Пшемислава Строжека /
Lecture of Dr. Przemyslaw Strozek

25.10.2016

 

У уторак 01.11.2016. године др Пшемислав Строжек, Институт за уметност Пољске академије наука, предавач на Академији ликовних уметности у Варшави и Колегијум цивитас у Варшави, одржаће предавање на тему "Раднички спорт и комунистичке авангарде у Источној Европи". Предавање ће се одржати у Библиотеци Института за књижевност и уметност у 12 часова.


Раднички спорт и комунистичке авангарде у источној европиИсторија радничког спорта је и даље прилично непроучена тема. Основанe двадесетих година прошлога века, Социјалистичка радничка спортска интернационала (САСИ) у Луцерну и Црвена спортска интернационала у Москви организовале су спортске догађаје (Радничка Олимпијада и Спартакијада) који су требало да послуже као алтернативни одговор на "буржуаску" Олимпијаду. Предавање ће показати како су конструктивисти из Чехословачке и Русије одговорили на раднички спортски покрет и како су укључени у пропаганду ЦСИ-а.

Пшемислав Строжек је завршио основне студије на Универзитету у Варшави (Пољске студије); мастер студије на Позоришној академији у Варшави (студије театра) и докторирао на Институту за уметност Пољске академије наука у Варшави. Предавач је на Академији ликовних уметности у Варшави (Факултет графичког дизајна), предавач на Колегијум цивитас у Варшави (Студије културе). 2012/2013 као Фулбрајтов стипендиста гостујући истраживач на Универзитету у Џорџији (Модернистичке студије). Члан је Европске мреже за изучавање аванарде и модернизма и усмерава своја истраживања на авангарду и популарну културу. Аутор је неколико студија о авангарди, пољској модерни и савременој уметности.

Више информација на његовој страници: futurstro.blogspot.com
Контакт: Institute of Art Polish Academy of Sciences
Dluga 26/28 00-950 Warszawa (PL)

On Tuesday, 01.11.2016. Dr. Przemyslaw Strozek, The Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, a lecturer at The Academy of Fine Arts in Warsaw and Collegium Civitas in Warsaw, will give a lecture on the topic "Workers sport and communist avant-garde in Eastern Europe". The lecture will be held at the Library of the Institute of Literature and Art at 12:00.


Workers Sport and Communist Avant-gardes in Eastern EuropeThe history of workers sport is still rather an understudied subject. Founded in 1920s Socialist Workers’ Sport International in Lucerne and Red Sport International in Moscow organized sporting events (Worker Olympics and Spartakiads) that were meant to serve as an alternative proposition to „bourgeois” Olympics. The lecture will discuss how Constructivists from Czechoslovakia and Soviet Russia responded to worker sport movement and how they were involved in RSI propaganda.

Przemyslaw Strozek completed an MA at the University of Warsaw (Polish Studies); MA at Theatre Academy in Warsaw (Theatre Studies) and PHD at the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences in Warsaw. He is a lecturer at Academy of Fine Arts in Warsaw (Graphic Design Faculty), a lecturer at Collegium Civitas is Warsaw (Cultural Studies) and a 2012/2013 Fullbright Visiting Scholar at The University of Georgia (Modernist Studies). He is a member of the European Network for Avant-garde and Modernist Studies and focuses his research on avant-garde and popular culture. He has authored several studies on Avant-garde, Polish modern and contemporary art.

More information on his home page: futurstro.blogspot.com
Address: Institute of Art Polish Academy of Sciences
Dluga 26/28 00-950 Warszawa (PL)