Новости

Међународни научни скуп Десничини сусрети 2016.

12.9.2016

 "Ovogodišnji Desničini susreti održavaju se u Beogradu, a realiziraju u skladu s obavezama koje su Institut za književnost i umetnost u Beogradu i Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dogovorili u okviru međudržavnog hrvatskosrpskog projekta „‘DESNIČINI SUSRETI’ I HRVATSKO-SRPSKI/SRPSKO-HRVATSKI INTEKULTURALIZAM“, odobrenog za 2016./2017. i 2017./2018. godinu. Imajući na umu da je ovaj projekt prihvaćen u vrlo jakoj konkurenciji i u situaciji kada hrvatsko-srpskom/srpsko-hrvatskom interkulturalizmu ne „cvjetaju ruže“ ni u jednoj od ove dvije zemlje, velik je izazov s kojim se suočavaju ovogodišnji beogradski Desničini susreti, koji se, nota bene, prvi put održavaju izvan teritorija Republike Hrvatske.

Kada je riječ o hrvatsko-srpskom/srpsko-hrvatskom interkulturalizmu, praktično se inače ništa ozbiljno ne može raditi, a da se to ne čini najmanje i s hrvatske i sa srpske strane, bilo da je riječ o arhivima i knjižnicama, o elementarnim obavijestima o tome što i kako bi uopće trebalo raditi te bilo da je riječ o raznovrsnostima istraživačkih trendova i nakladničkih projekata. Otvoreno treba reći da povijesno recentni tektonski poremećaji u odnosima između Hrvata i Srba iziskuju mnogo više osobnih kontakata i razumijevanja stanja stvari kao temeljnih pretpostavki za ozbiljan istraživački rad. Jezgra Desničinih susreta kao i širok krug suradnika stečenih u posljednjih deset godina kontinuiranog djelovanja obavezuju obje strane na višu razinu međusobne koordinacije istraživačkih orijentacija i interesa u području inter- i transkulturalizma. Ona je tim važnija što su danas nezanemarivi širi regionalni i kontinentalni konteksti istraživanja takvih problematika."

Prof. dr. sc. Drago Roksandić, iz Riječi unaprijedНаучно-истраживачки програм хрватско-српског/српско-хрватског интеркултурализма, који се од 2005. године редовно одвија у Хрватској кроз средишњу годишњу манифестацију Десничиних сусрета – до сада одржаваних у Загребу, Задру, Исламу Грчком и Сплиту – развио је широку и чврсту мрежу научника хуманистичких дисциплина, првенствено из Хрватске и Србије, али укључујући и читав европски академски простор. Поред скупа и пратеће годишње публикације, зборника радова, у оквирима истог програма организују се и друге научне активности, односно развијена је шира издавачка делатност.

Истраживачке теме у ових су десет година биле формулисане или тако да се директно односе на књижевни и стваралачки опус Владана Деснице, чије име програм носи, или тако да проистичу из одређеног аспекта ауторовог интелектуалног ангажмана. Десничини сусрети временом су еволуирали од програма који критички преиспитује „велике теме“ хрватско-српског/српско-хрватског интеркултурализма до пројекта који – не мењајући тежиште интереса – проматра „велике теме“ интеркултурализма и транскултурализма у Европи.

Центар за компаративнохисторијске и интеркултурне студије Филозофског факултета у Загребу, као покретач и носилац пројекта Десничиних сусрета, и Институт за књижевност и уметност у Београду Десничине сусрете 2016. и 2017. године реализују у оквиру званичне билатералне научне сарадње Србије и Хрватске тј. пројекта под називом „Десничини сусрети“ и хрватско-српски/српскохрватски интеркултурализам.

Др Станислава Бараћ Вујновић

Преузмите програм скупа