Новости

Теоријски и књижевнокритички разговори

17.6.2016

 

Пројекат културолошке књижевне теорије и српска књижевна критика организује Теоријске и књижевнокритичке разговоре поводом књиге др Марије Грујић Род и култура фрагментарности: "Нечиста крв" и "Газда Младен" Борисава Станковића, у библиотеци Института за књижевност и уметност, 22. јуна 2016. у 12 часова. У разговору учествују проф. др Владислава Гордић Петковић, проф. др Татјана Росић и ауторка.