Новости

Књижевнотеоријска трибина Књижевност и...

19.2.2016

 

Пројекат за теорију књижевности започиње циклис трибинског програма под насловом Књижевност и..., у којем ће се кроз низ предавања еминентних стручњака из разних хуманистичких области књижевна теорија "суочити" са другим друштвеним наукама како би на основу интердисциплинарног дијалога преиспитала сопствене фундаменталне поставке и смисао постојања у 21. веку. У фебруару и марту књижевна теорија ће водити дијалог са археологијом. Уредник програма је научни сарадник др Игор Перишић.