Новости

Научни скуп О поезији и поетици Борислава Радовића

24.11.2015

 Поезија и поетика Борислава Радовића, једног од свакако најзначајнијих песника данас, предмет је бављења научног скупа који се одржава 8. и 9. децембра 2015. у сарадњи Института за књижевност и уметност и Библиотеке града Београда, у оквиру рада на пројекту „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“, којим руководи проф. др Јован Делић. На скупу, чији је уредник др Драган Хамовић, учествује тридесетак тумача савремене српске поезије.

Песничко дело Борислава Радовића представља неподељени изазов за пробране читаоце и тумаче разних нараштаја и склоности. Након накнадно скрајнутих лирских почетака, самосвојна, у основи симболистичка поетика Борислава Радовића започиње свој еволутивни ток збирком Маина (1964), да би се, у једнаким размацима, појавиле још две збирке – Братство по несаници (1967) и Описи, гесла (1970). Потом настаје дужа пауза у песниковом јавном присуству, све до збирке Песме 1971–1982 (1983) која означава нови ауторски заокрет. Провејану књижевну самосвест Радовић показује и у есејистичком опусу, објављиваном углавном у последње две деценије.

Преузмите програм скупа