Новости

Изложба Авангарда: од даде до надреализма у Бору

28.5.2015

 


Музеј савремене уметности и Институт за књижевност и уметност позивају вас на отварање изложбе „Авангарда: од даде до надреализма“ у четвртак, 28. маја у 13 часова у Народној библиотеци Бор.

Ауторке изложбе: Александра Мирчић (Музеј савремене уметности) и Биљана Андоновска (Институт за књижевности и уметност). Изложба ће бити отворена до 24. јуна.

На изложби „Авангарда: од даде до надреализма“ биће представљени надреалистички и дадаистички часописи, као један од повлашћених облика деловања ових авангардних покрета. Еволутивни токови и разноврсност дадаистичке и надреалистичке штампе и идеја биће представљени кроз више од четрдесет периодичних наслова објављиваних од 1916. до 1992. године.

Неки од часописа који ће бити представљени на изложби су: Cabaret Voltaire, Merz, Cannibale, Dada, Zenit, Dada tank, Dada jazz, Dada jok, Littérature, Putevi, Svedočanstva, Večnost, Crno na belo, Bela revija, 50 u Evropi, Le grand jeu, Stišavanja, Tragovi, Četiri strane – I tako dalje, Commerce, Surréalisme, La Révolution surréaliste, Le Surréalisme au service de la révolution, Nemoguće, Nadrealizam danas i ovde, Danas, Naša stvarnost, Pečat, Minotaure, Documents, Acéphale, Le surréalisme, meme, L'Archibras, La Breche, Svedočanstva, Delo, Mediala.

Циљ изложбе је да прошири географски, хронолошки и поетички контекст за сагледавање пасионираних уређивачких пракси даде и надреализма. Изложба прати паралелно српске / југословенске и француске публикације и указује на плуралитет надреалистичких тенденција у обе средине, како би се боље разумела и специфична разлика коју уводи деловање званичне „тринаесторице“ београдских надреалиста. Укључивањем архивског материјала, надреалистички часопис сагледава се као велика лабораторија колективног стварања, а посебно су наглашена питања организације групе, аутоматизма и симулације, жеље и љубави, истраживачког и ангажованог духа надреализма. Изложба назначује и смерове превредновања надреалистичког наслеђа у измењеним културнополитичким околностима после Другог светског рата.

Већина изложбеног материјала истражена је и представљена на темељу грађе из заоставштине и Легата Марка Ристића (Архив и Библиотека САНУ), па је изложба уједно и прилика да се широј јавности укаже на изванредан културни профил и значај једног од највреднијих легата двадесетовековне, посебно надреалистичке уметности на Балкану.

Изложба је претходно одржана у Галерији-легату Милице Зорић и Родољуба Чолаковића у Београду у периоду од 28. маја до 31. августа 2014. године, а потом и у Галерији Круг Градског позоришта у Бечеју од 4. марта до 18. марта 2015. године. Изложба је организована у оквиру пројекта „Европски контекст српског надреализма“. Више о пројекту пронађите на сајту.

Музеј савремене уметности и Институт за књижевност и уметност посебно захваљују Библиотеци и Архиву САНУ, гђи Јелени Јовановић, проф. Александру Костићу, наследницима Оскара Давича, Историјском архиву Београда, Народној библиотеци Србије, Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“, Радио телевизији Србије, Академском филмском центру ДКСГ, као и бројним колегама који су подржали реализацију изложбе.