Новости

Десничини сусрети 2015. Сплит и Владан Десница (1918 – 1945)

9.3.2015

 

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ПРИОПЋЕЊА


за знанствени скуп
Десничини сусрети 2015.
Сплит и Владан Десница (1918 – 1945):
умјетничко стваралаштво између културе и политикe
(Сплит, 18. – 20. рујна 2015)


Рок за пријаву: 31. ожујка 2015.Центар за компаративнохисторијске и интеркултурне студије и Одсјек за кроатистику Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу, Хрватско друштво писаца и Српско културно друштво „Просвјета“ у сурадњи с Филозофским факултетом Свеучилишта у Сплиту објављују да ће се Десничини сусрети 2015., посвећени теми Сплит и Владан Десница (1918. – 1945.), одржати у Сплиту (Центар Studia Mediterranea Филозофског факултета у Сплиту, Перистил 3/III) od 18. do 20. рујна 2015.годинe.

Прошлогодишњи Десничини сусрети, посвећени теми Владан Десница и Сплит, 1920. – 1945. године, колико неупитно били врло успјешни, суочили су судионике са спознајом да је мноштво питања четвртстољетне повијести Сплита у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији те у увјетима окупације, колаборације и антифаштистичког отпора од 1941. до 1945. године истраживачки отворено. Тиме су и могућности задовољења фокусиранијег истраживачког интереса за примјену биографских, интелектуалнохисторијских и културнохисторијских приступа и метода за теме „сплитска младост Владана Деснице“ и „обитељска повијест Десница у Сплиту“ биле објективно ограничене.

Урбана хисторија Сплита од 1918. до 1945. године много више је повијест промјена него повијест трајања. Промјене у сплитској политичкој култури у истом временском раздобљу егземпларне су у хрватској повијести 20. стољећа по разноликостима и протурјечјима својих очитовања. Исто се може рећи за богатство промјенљивих сплитских културних ситуација, напосе за умјетничко стваралаштво у Сплиту. Када је о свим овим промјенама ријеч, ваља имати на уму да оне, с једне стране, имају своје властите „урбане логике“ те, с друге стране, да рефлектирају искуства и збивања у националним, државним и интернационалним хоризонтима. Десничини сусрети 2015. усредоточит ће се на, прво, промјене у сплитској политичкој култури и културном стваралаштву, друго, сплитско преводитељство као феномен културних трансфера и, треће, на културно дистинктивни феномен сплитских крочеанаца, кључ за разумијевање сплитског медитеранизма у то доба. Сви ови изабрани фокуси зрцале и потребе продубљенијег интереса за стваралачко сазријевање Владана Деснице.

Пријаве и сажетке од oко 2000 словних мјеста треба доставити до 31. ожујка 2015. До 15. травња и.г. Припремни одбор Десничиних сусрета одлучит ће о прихваћеним пријавама. Радни језици скупа су хрватски, српски, босански и црногорски. Судионицима ће бити подмирени трошкови смјештаја и боравка у Хрватској.

Супредсједатељи Десничиних сусрета 2015. су проф. др сц. Александар Јакир, декан Филозофског факултета Свеучилишта у Сплиту и проф. др сц. Драго Роксандић, водитељ Десничиних сусрета. Тајници Припремног одбора су Маријан Буљан, докторанд с Одсјека за повијест Филозофског факултета Свеучилишта у Сплиту и Ивана Цвијовић Јаворина, докторандица с Одсјека за повијест Филозофског факултета Свеучилишта у Загребу.Обавијести и пријаве:
marijanbuljan1@gmail.com;
ivana_cvijovic@yahoo.de