Новости

Историја српског језика и писма
у Хамбургу и Франкфурту

16.12.2014

 

Гостовање изложбе Историја српског језика и писма у Хамбургу и Франкфурту и Берлину

У оквиру манифестације Дани српске културе у Хамбургу и Берлину у организацији D&S Books приказана је стална изложбена поставка Музеја језика и писма из Тршића Историја српског језика и писма ауторке Дајане Ђедовић. Превод ове изложбе на немачки језик настао је у оквиру „Преводилачке радионице и летње школе српског језика и културне историје – ТРШИЋ 2013“, заједничког пројекта Центра за културу „Вук Караџић“ из Лознице, Института за књижевност и уметност из Београда и Музеја језика и писма из Тршића у којем су учествовали студенти српског као страног језика проф. др Роберта Ходела са Универзитета у Хамбургу и проф. др Гордане Илић-Марковић са Универзитета у Бечу.

Изложба је у Хамбургу имала два представљања. Најпре су на Универзитету изложбу 28. октобра 2014. године отворили проф. др Роберт Ходел и Јелена Дакић, организаторка манифестације Дани српске културе у Хамбургу. У оквиру пратећег програма изложбе је на Институту за славистику Универзитета у Хамбургу 4. новембра одржано гостујуће предавање Драгане Грбић, ауторке пројекта Преводилачка радионица и летња школа српског језика и културне историје – ТРШИЋ. Наслов остујућег предавања је гласио Историја ћирилице. Након предавања студенте је кроз изложбену поставку провела њихова колегиница Сара Еблен, која је прошле године са студенткињама са Универзитета у Бечу, Наташом Илић и Џенифер Реш, учествовала у „Преводилачкој радионици и летњој школи српског језика и културне историје ТРШИЋ 2013“.

Изложба је затим приказана у Галерији Српске православне цркве у Хамбургу где је симболично отворена на Вуков рођендан 8. новембра а затворена 24. новембра 2014. године. На отварању изложбе говорили су отац Борисав Симић, Јелена Дакић и Драгана Грбић, која је наредног дана у Галерији одржала и предавање на тему Вук Стефановић Караџић и реформа српског језика и писма.

У оквиру обележавања 200 година од објављивања Писменице србскога језика и Мале простонародне славеносербске пјеснарице и 150 година од смрти Вука Стефановића Караџића изложба Историја српског језика и писма у преводу на немачки језик била је приказана у мају на Универзитету у Бечу, у јулу на Универзизету у Халеу у Немачкој, а након гостовања у Хамбургу изложба је наставила пут Франкфурта, где је 25. новембра отворена у Галерији Српске правславне цркве.


Историја српског језика и писма
у Хамбургу и Франкфурту


Gastausstellung Geschichte der serbischen Schrift und Sprache in Hamburg und Frankfurt

Im Rahmen der Tage der serbischen Kultur in Hamburg unter der Organisation von D&S Books wurde die Daueraustellung Die Geschichte der serbischen Schrift und Sprache von Autorin Dajana Đedović des Museum für Schrift und Sprache in Tršić gezeigt. Die Übersetzung dieser Ausstellung entstand im Zusammenhang mit dem Übersetzungsworkshop in Tršić 2013, einem gemeinsamen Projekt des Kulturzentrums “Vuk Karadžić“ in Loznica, des Instituts für Literatur und Kunst in Belgrad und des Museums für Schrift uns Sprache in Tršić, in dem Studentinnen des Serbischen als Fremdsprache von Prof. Dr. Robert Hodel aus Hamburg und von Prof. Dr. Gordana Ilić-Marković aus Wien teilgenommen haben.

Die Ausstellung präsentierte sich zweimal in Hamburg. Zu Beginn wurde die Ausstellung am 28.10.2014 an der Universität Hamburg von Pr. Dr. Robert Hodel und Jelena Dakic, Organisatorin der Tage der serbischen Kultur in Hamburg, eröffnet. Im Rahmen des Begleitprogramms hielt Frau Dragana Grbic, die Initiatorin dieses Übersetzungsworkshops am 04.11.2014 am Institut für Slavistik einen Gastvortrag zum Thema Die Geschichte des Kyrillischen. Nach dem Vortrag führte Sarah Eblen, die letztes Jahr zusammen mit den Studentinnen von der Universität Wien, Natasa Ilic und Jennifer Resch am Übersetzungsworkshop in Tršić 2013 teilgenommen hatte. durch die Ausstellung.

Anschließend wurde die Ausstellung in der Galerie der serbisch-orthodoxen Kirche in Hamburg gezeigt, wo sie symbolhaft am 8. November, dem Geburtstag Vuk Karadzic´, eröffnet wurde und am 24. November endete. Bei der Ausstellungseröffnung sprachen Vater Borislav Simic, Jelena Dakic und Dragana Grbic, die in den darauffolgenden Tagen einen Vortrag in der Galerie zum Thema Vuk Stefanovic Karadzic und die Reform der serbischen Schrift und Sprache hielt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200-Jährigen nach dem Druck der Werke Grammatik der serbischen Sprachen und Kleines slavenoserbisches Volksliederbuch und 150 Jahre nach dem Tod von Vuk Stefanovic Karadzic wurde die Ausstellung Geschichte der serbischen Schrift und Sprache in deutscher Sprache im Mai auch an der Universität in Wien, im Juli an der Universität in Halle gezeigt, nach dem Besuch in Hamburg wird die Ausstellung auch in Frankfurt vorgestellt.