Новости

„Милош Црњански: поезија и коментариˮ

31.7.2014

 

Након међународног научног скупа (4–6. децембра 2013), у оквиру пројекта „Смена поетичких парадигми у српској књижевности двадесетог века: национални и европски контекст“ (178016), из штампе је изашао и зборник радова „Милош Црњански: поезија и коментари“. Зборник радова Милош Црњански: поезија и коментари бави се углавном поезијом, изостављајући епске форме нашег аутора, међу тумачима одавно привилегованеи сабрао је укупно четрдесет радова. Радови су, ради прегледности, подељени у седам сегмената.

Пројектом поетичких истраживања руководи проф. др Јован Делић, а уредник зборника је др Драган Хамовић.

Поред Института за књижевност и уметност, суиздавачи зборника су Филолошки факултет Универзитета у Београду и Матица српска.

Одржавање скупа финансијски је помогло Министарство просвете и науке Републике Србије, а главнину трошкова штампања зборника подмирио је господин Љубинко Јелић, власник предузећа „Радинг“ из Београда.Штампање су помогли и Задужбина Богдана Кишдобранског, предузеће „Grujić i Грујић“, као и Невенка и Бранислав Зубанов, сви из Новог Сада.

Зборник „Милош Црњански: поезија и коментари“ представља треће колективно дело које Институт за књижевност посвећује књижевности Црњанског. Први зборник (Књижевно дело Милоша Црњанског, ур. Предраг Палавестра, Светлана Радуловић, 1972) читао је и сам писац и обасуо га снажним похвалама. Други зборник о овом аутору, Милош Црњански: теоријско-естетички приступ књижевном делу, чији је уредник био Милослав Шутић, изашао је 1996.


О зборнику:    

САДРЖАЈ ЗБОРНИКА: Увод // 9

I

Јован Делић ПРИРОДА И (АУТО)ПОЕТИЧКА ФУНКЦИЈА ЦРЊАНСКОВИХ КОМЕНТАРА // 17
Александар Јовановић ПЕСНИКОВИ КОМЕНТАРИ И БИЋЕ ПЕСМЕ: Oд Лирике Итаке до Итаке и коментара // 40
Бојан Јовић ЛИРИКА И КОМЕНТАРИ: О ЦРЊАНСКОВИМ ТЕКСТОВИМА УЗ (СОПСТВЕНУ) ПОЕЗИЈУ // 54

II

Светозар Кољевић ГЛАСОВИ ЗАВИЧАЈА И ТУЂИНÂ У ПЕСНИШТВУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 69
Радован Вучковић ИСТОК У ПОЕТИЦИ И ПОЕЗИЈИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 81
Драган Хамовић МИТ О СРБИЈИ И ДВОЈНИЧКА ФИГУРА ГРАНИЧАРА У ПОЕЗИЈИ ЦРЊАНСКОГ // 96
Петар Пијановић ПОЕТИКА И ИДЕОЛОГИЈА ВИДОВДАНСКИХ ПЕСАМА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 110
Владимир Гвозден РЕЛИГИЈА БЕЗ НАДЕ: ПОЕЗИЈА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И ЗАЈЕДНИЦА // 122
Горан Радоњић ПОЕЗИЈА ЦРЊАНСКОГ И ТРАДИЦИЈА // 134

III

Александар Петров ЛИРИКА ИТАКЕ И ЕВРОПСКА И СРПСКА ПОЕЗИЈА ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА // 149
Тихомир Брајовић ЛИРИКА ИТАКЕ: НАСЛОВ, ЖАНР, (ПО)ЕТИКА // 157
Светлана Шеатовић Димитријевић ЦИКЛУСИ ЛИРИКЕ ИТАКЕ // 165
Предраг Петровић ЛИРИКА ИТАКЕ: ИЗМЕЂУ ОДИСЕЈЕВСКОГ И ДОНКИХОТОВСКОГ ГЛАСА // 178
Мина М. Ђурић ФИГУРА УЛИКСА У ПОЕЗИЈИ И ПОЕТИЦИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 189
Соња Веселиновић СИМБОЛИКА ИТАКЕ У КЊИЖЕВНОСТИ ЕКСПРЕСИОНИЗМА: ГОТФРИД БЕН И МИЛОШ ЦРЊАНСКИ // 204
Zvonko Kovač CRNJANSKI I KRLEŽA – NJIHOVA RATNA LIRIKA, I KOMENTARI // 215

IV

Розана Морабито ЗАВИЧАЈНЕ ПЈЕСМЕ, ПОЕМЕ О ПРИПАДНОСТИ. „СЕРБИА“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 231
Слободан Владушић ЦРЊАНСКИ: ОД СТРАЖИЛОВА ДО ЛАМЕНТА НАД БЕОГРАДОМ // 240
Boris Lazić L’ŒUVRE POÉTIQUE DE CRNJANSKI: DE L’EXPRESSION DU MAL-ÊTRE À L’ASPIRATION AU SUBLIME // 248
Слађана Јаћимовић ЛАМЕНТ НАД БЕОГРАДОМ – ПЕСНИЧКЕ КООРДИНАТЕ ЈЕДНЕ СУДБИНЕ // 254
Бранко М. Вранеш ДА ЛИ ЈЕ У РАЈУ ТУЖНО? ИЛИ ЈЕ ТО САМО ЛАМЕНТ – НАД БЕОГРАДОМ // 267

V

Милослав Шутић ЛИРИЗАМ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 283
Ала Татаренко ПОЕЗИЈА КАО ИСПОВЕСТ НОВЕ ВЕРЕ: О СУМАТРАИЗМУ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 292
Горана Раичевић СУМАТРАИЗАМ – У ТРАГАЊУ ЗА ЗЕМАЉСКОМ СРЕЋОМ // 310
Бојана Стојановић Пантовић ТОПОС ЕРОТИКЕ И СУМАТРАИСТИЧКИ ПРИНЦИП ОДУХОВЉЕЊА У ЛИРИЦИ ИТАКЕ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 323
Јана М. Алексић КРИТИЧКО-ЕСЕЈИСТИЧКИ И МЕТАПОЕТИЧКИ СТАВОВИ И УПОРИШТА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 332

VI

Robert Hodel O KOHERENCIJI TEKSTA U LIRICI (M. CRNJANSKI – LIRIKA ITAKE) // 347
Александар Милановић ОТКЛОН ОД СТАНДАРДНОЈЕЗИЧКЕ НОРМЕ У ПОЕЗИЈИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 367
Сања Париповић Крчмар ТРАДИЦИОНАЛНА И СЛОБОДНА ЛИНИЈА РИТМА У ЛИРИЦИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 380
Валентина Хамовић ЛИРИКА ИТАКЕ И КОМЕНТАРИ – (НЕО)РОМАНТИЧАРСКИ ИМПУЛСИ // 390
Јелена Панић Мараш ЕРОТСКО У ПОЕЗИЈИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 401
Бојан Чолак ОДНОС ПРЕМА ИСТОРИЈИ И ПЕСНИЧКИ АКТИВИЗАМ У „ВИДОВДАНСКИМ ПЕСМАМА“ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 414
Јелена Х. Јовановић ПО/ЕТИЧКИ ПРЕВРАТ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ И ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА // 429
Зорана Опачић ЈАДРАН, ЈУГОСЛОВЕНСКО МОРЕ У ПОЕЗИЈИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 440
Марко Аврамовић ДВЕ СУМАТРЕ: МИЛОШ ЦРЊАНСКИ И НЕБОЈША ВАСОВИЋ // 452

VII

Душан Иванић ПОЕЗИЈА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ У НАУЧНИМ ИЗДАЊИМА // 469
Весна Цидилко ЛИРИКА ИТАКЕ НА НЕМАЧКОМ: РЕЦЕПЦИЈСКИ ТОКОВИ И ПРОБЛЕМИ ПРЕВОЂЕЊА ПОЕТСКОГ ТЕКСТА // 476
Персида Лазаревић ди Ђакомо СТИХОВИ МИКЕЛАНЂЕЛА У ЕКФРАЗАМА ЦРЊАНСКОГ // 490
Кајоко Јамасаки ЛАО ЦЕ И ПОЕЗИЈА МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 514
Небојша Лазић СУСРЕТ ЗАПАДА И ИСТОКА У ПОЕТИЦИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ // 529

Индекс имена // 543