Kulturološke književne teorije i srpska književna kritika

 

Saradnici iz Instituta

Spoljni saradnici

  • dr Tatjana Rosić
  • dr Petar Pijanović

      Veb-prezentacija projekta

Projekat nastavlja teorijska istraživanja književnosti koja se u Institutu za književnost kontinuirano obavljaju poslednjih pedeset godina. U prethodnom periodu kritički su osvetljeni moderni estetičko-filosofski sistemi (ontologija, fenomenologija, strukturalizam), afirmisana je nova metodologija nauke o književnosti (anglo-američka nova kritika, estetika recepcije, semiotika, arhetipologija) i obavljena značajna istraživanja iz oblasti teorijske poetike o pojedinim književnim rodovima, vrstama i žanrovima. Istraživanja su publikovana u više monografija, u desetini tematsko-problemskih zbornika i u više stotina članaka u naučnim časopisima.

U narednom četvorogodišnjem periodu teorijska istraživanja književnosti će biti nastavljena, inovirana, sistematizovana i kritički valorizovana. Naučni rad će se odvijati na dva plana: 1. kritička ocena savremenih teorija kulture i njihova primena u novim interpretacijama, reaktualizaciji i revalorizaciji srpske moderne književnosti i 2. istraživanje teorijskih osnova i teorijskih aspekata srpske književne misli u drugoj polovini 20. veka, odnosno ispitivanje kako su krucijalne književne teorije primenjene u srpskoj književnoj kritici. Nova, multidisciplinarna i interdisciplinarna izučavanja u humanističkim naukama dovela su do toga da se teorije pojedinačnih humanističkih disciplina sintetišu u opštu teoriju kulture kao najširi kontekst u kojem svaka disciplina nalazi izazov da redefiniše predmet svog istraživanja i dobija podsticaj da inovira utvrđene naučne metode. Tako je i klasična teorija književnosti u postmodernom dobu uklopljena u integralnu humanističku disciplinu kakvu predstavlja Teorija kulture, koja ispituje dinamične veze između književnosti i kulturnog konteksta u kojem ona nastaje ili koji sobom oblikuje. Ovakva istraživačka strategija otvorila je savremenu nauku o književnosti prema neposrednoj društvenoj i ideološkoj praksi, a ne samo prema drugim duhovnim disciplinama.