Zaposleni u Institutu

 

U Institutu za književnost i umetnost je 37 zaposlenih: 1 naučni savetnik, 6 viših naučnih saradnika, 16 naučnih saradnika, 7 istraživača saradnika i 2 istraživača pripravnika; 5 je zaposleno u administraciji. Tokom 2002-2006. primljeno je desetak pripravnika, većina su stipendisti Ministarstva nauke Srbije, tako da smena generacija, koja je u toku, može da bude adekvatno izvedena.

Spoljni saradnici institutskih projekata su većim delom sa matičnog Filološkog fakulteta (5 redovnih profesora), 2 su sa Učiteljskog fakulteta, 3 su vanrednii profesori, 1 docent, 2 asistenata, 1 naučni saradnik, a 1 je urednik u SKZ.

Više informacija i zaposlenima u Institutu za književnost i umetnost sadrže sledeće kategorije:

U Institutu postoji namera da uz primenu savremenih teorijskih pristupa i stariji i noviji periodi nacionalne književnosti postanu predmet novih naučnih analiza i sinteza kao i da se sagledaju u kontekstu južnoslovenskih i šire evropskih kulturnih i književnih tokova. Ovi zadaci su naznačeni u petogodišnjem planu institutskih projekata kojima rukovode stručnjaci za određene oblasti, a naučni podmladak se postupno priprema da kompetentno izučava te oblasti i problematiku.