Новости

Acqua alta – Mediteranski pejzaži

25.4.2013

 

Projekat Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti HH veka: nacionalni i evropski kontekst organizuje ciklus predavanja Mediteranski horizonti moderne srpske književnosti na Kolarcu od 13. Maja do 10 . juna. Ciklus predavanja je sastavni deo međunarodnog zbornika radova Acqua alta – Mediteranski pejzaži u modernoj srpskoj i italijanskoj književnosti, koji objavljuje Institut za književnost i umetnost i Univerzitet u Peskari.

Urednice ovog zbornika su dr Svetlana Šeatović Dimitrijević, prof. dr Marija Rita Leto i dr Persida Lzarević Di Ðakomo. Moderator ciklusa je dr Svetlana Šeatović Dimitrijević.


ZADUŽBINA ILIJE M. KOLARCA
CENTAR ZA PREDAVAČKU DELATNOST
U saradnji sa
Institutom za književnost i umetnost

Ciklus MEDITERANSKI HORIZONTI
MODERNE SRPSKE KNjIŽEVNOSTI

Moderator dr Svetlana Šeatović Dimitrijević

13. maj
Uvodna reč: dr Svetlana Šeatović Dimitrijević,
prof. dr Petar Pijanović: NjEGOŠ U LATINIMA,
dr Dragan Hamović: DUČIĆEV MIT O SREDOZEMLjU ILI ŠIRENjE OKVIRA SRPSKE KULTURNE SAMOSVESTI

20. maj
prof. dr Jelena Novaković: MEDITERANSKA NADAHNUĆA U SRPSKOJ POEZIJI 20. VEKA,
dr Bojan Jović: FRAGMENTI ODSUTNOG MEDITERANA - PUTOVANjA SREDOZEMLjEM RASTKA PETROVIĆA

27. maj
dr Krinka Vidaković Petrov: CRNjANSKI I ŠPANIJA,
doc. dr Slađana Jaćimović: POLEMIČKA TENZIJA U LjUBAVI U TOSKANI MILOŠA CRNjANSKOG

3. jun
dr Žaneta Ćukić Perišić: ANDRIĆ I MORE,
prof. dr Aleksandar Jerkov: SMISAO MEDITERANA I PAVIĆEVI PALIMPSESTI

10. jun
prof. dr Jovan Delić: MEDITERAN MIODRAGA PAVLOVIĆA,
dr Svetlana Šeatović Dimitrijević: PESNICI SVETLOSTI I MORA (MATIĆ - LALIĆ - HRISTIĆ)

Mala sala Kolarčeve zadužbine, ponedeljkom, u 18 sati
Ulaz slobodan