Новости

Temat o antologijama

13.4.2013

 

U prvom delu nove sveske časopisa „Treći program“ (zima 2012) objavljen je tematski blok O ANTOLOGIJAMA, koji obuhvata radove sa tribine organizovane na Institutu za književnost i umetnost, u okviru projekta „Smena poetičkih paradigmi u srpskoj književnosti dvadesetog veka: nacionalni i evropski kontekst“, u saradnji sa Trećim programom Radio Beograda.

Moderator skupa o antologijama u srpskoj književnosti bio je Ivan Milenković, a održan je povodom 100-godišnjice čuvene „Antologije novije srpske lirike“ Bogdana Popovića.

Uvodno saopštenje podneo je prof. dr Jovan Delić, rukovodilac projekta, a radove su priložili Nedeljka Perišić, Marko M. Radulović, dr Dragan Hamović, Dunja Rančić, dr Svetlana Šeatović Dimitrijević i Marko Avramović.

Saopštenja sa tribine emitovana su, u više nastavaka, na talasima Trećeg programa Radio Beograda.


Časopis možete preuzeti ovde (2.33M).